July 14, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

സിഡ്ബിയും ഡൺ & ബ്രാഡ്സ്ട്രീറ്റ് ഇന്ത്യയും പൂർണമായും MSME സംരഭങ്ങൾക്കു മാത്രമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സുസ്ഥിരതാ സൂചികയായ SIDBI - D&B സ്പേസ്(Sustainability Perception Index) ആരംഭിച്ചു

SIDBI and Dun & Bradstreet India launch SIDBI - D&B Space (Sustainability Perception Index), India's first sustainability index exclusively for MSMEs SIDBI and Dun & Bradstreet India launch SIDBI - D&B Space (Sustainability Perception Index), India's first sustainability index exclusively for MSMEs
വരും വർഷങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രത്തിൽ ഒരു ESG ചട്ടക്കൂട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് ബിസിനസ്സുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നയരൂപകർത്താക്കൾക്കും പ്രാപ്തരാക്കുന്നവർക്കും വിശ്വസനീയമായ ഒരു അളവുകോലായിരിക്കും ഈ സൂചിക .
എല്ലാ പാദത്തിലും പുറത്തിറങ്ങുന്ന, സർവേ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ ബിസിനസുകളിൽ നിന്നും വിവര ശേഖരണം നടത്തും അത് മൊത്തത്തിലുള്ള തലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ESG ചട്ടക്കൂട് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകും. SIDBI - D&B SPeX നിർദ്ദിഷ്ട ഇവന്റുകളെക്കുറിച്ചും നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും. പിന്നീട്, ESG-യിലെ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേഖലാ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സ്വയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മേഖലാ, ഉപമേഖലാ ധാരണകൾ/ആശകൾ, തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
മുൻ പാദത്തെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന പാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സർവേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആറ് മാസ കാലയളവിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികാരം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. എംഎസ്എംഇകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന നിർണായക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും സൂചികയിൽ പ്രതിഫലിക്കും.
2022 സെപ്തംബർ 30-ന് കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ചു ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷണറുടെയും ഡയറക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമൻസ്, തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ്, SIDBI യുടെ CMD, D&B യുടെ എംഡി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ SIDBI-D&B സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പെർസെപ്ഷൻ ഇൻഡക്സ് പുറത്തിറക്കി. MSMEകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ എന്നിവയുടെ 200-ഓളം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ, സൂചിക വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ SIDBI, D&B എന്നിവയും ഒപ്പുവച്ചു.
എംഎസ്എംഇകളെയും നിക്ഷേപകരെയും അവരുടെ വിതരണ ശൃംഖലയിലുടനീളമുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഹരിതവൽക്കരണത്തിനായി കാര്യക്ഷമമായ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് സുസ്ഥിരത വെളിപ്പെടുത്തലും റിപ്പോർട്ടിംഗും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സിഡ്ബി ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ രാമൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എംഎസ്എംഇകളും വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും. MSME-കളിൽ ESG-യെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും അവബോധവും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇത് പ്രസക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ESG-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാലിക്കലുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ഉയർന്നുവരും കൂടാതെ ആഗോള ലോകത്ത് മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി തുടരാൻ അത് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
SIDBI- D&B SPeX മേഖലയ്ക്കുള്ളിലെ സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അളക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് രാമൻ പറഞ്ഞു. പുതുതായി സമാരംഭിച്ച സൂചിക, പങ്കാളികളെ സഹായിക്കുമെന്നും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള നല്ല സമ്പ്രദായങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാനും, ഊർജ്ജ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റിയിലും ദേശീയ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാകാനും എംഎസ്എംഇകളെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു.
Rate this item
(0 votes)
Pothujanam

Pothujanam lead author

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.