Malayalam Font |  Feedback |  Contact Us |  Sign In 
സിനിമ വിദ്യാഭ്യാസം വിദേശം തൊഴില്‍വാ൪ത്ത നിയമകാരൃം നിയമസഭ രാഷ്ട്രീയം പുസ്തകാഭിപ്രായം കായികം കൂടുതല്‍
FLASH NEWS
ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനവസരമൊരുക്കി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടം പദ്ധതിയുമായി സഹകരണവകുപ്പ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഒരുകോടി ഒൻപതു ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ നടും സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ കിറ്റുകള്‍ നല്‍കി കൂടല്‍മാണിക്യം ദേവസ്വം: ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മാസശമ്പളം നല്‍കുന്നതിന് 5 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു

അറിയിപ്പുകള്‍

കൂടുതല്‍ 

കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി ആരംഭിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് കെ.യു.ജനീഷ്കുമാർ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി

5/11/2019

തിരു:പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി താലൂക്കിലെ ഐരവൺ വില്ലേജിൽ നമ്പർ 643 എയില്‍ പെട്ട 50 ഏക്കർ ഭൂമി റവന്യൂ വകുപ്പിനെ 07/04/2012 -ലെ സര്‍ക്കാർ ഉത്തരവ് 137/12 പ്രകാരം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

02/06/2012 -ലെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് 166/12 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഢിനെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റായി നിശ്ചയിച്ച് 300 കിടക്കകളുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയും മെഡിക്കൽ കോളേജും നിര്‍മ്മിക്കാൽ ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതുമാണ്. കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 142.23 കോടി രൂപയുടെ നബാര്‍ഡിന്റെ ധനസഹായമുള്‍പ്പെടെ 167.33 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്‍കുകയും 143.39 കോടി രൂപയുടെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കുള്ള കരാർ എച്ച്.എൽ.എൽ നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 132.2695 കോടി രൂപ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നബാര്‍ഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്കിന്റെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം 90 ശതമാനവും, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം75 ശതമാനവും പൂര്‍ത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം വട്ടമൺ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയുള്ള പി. ഡബ്ല്യു. ഡി റോഡ് നിർമ്മാണവും പൂര്‍ത്തിയായി.

തുടര്‍ന്ന് റെസിഡന്‍ഷ്യൽ കോര്‍ട്ടേഴ്സും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും, കളിസ്ഥലവും, ഓഡിറ്റോറിയവും, മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മെഡിക്കൽ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിഷ്കര്‍ഷിച്ച പ്രകാരമുള്ള എല്ലാം കെട്ടിടങ്ങളും, സംവിധാനങ്ങളും നിര്‍മ്മിക്കാനാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.

ആശുപത്രിയ്ക്കും കോളേജിനും ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, ഫര്‍ണിച്ചറുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഏകദേശം 90 കോടിയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ HLL മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. KSEB സബ്സ്റ്റേഷൻ നിര്‍മ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും KSEB -ക്ക് കൈമാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

2012-ൽ അനുമതി ലഭിച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 2016-ൽ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നിർമാണത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി കണ്ടിരുന്നില്ല. നിർമ്മാണത്തിന് പ്രധാന തടസ്സമായിരുന്നത് അവിടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്തെ പൊട്ടിച്ച് മാറ്റിയ പാറ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു. പാറ പരമാവധി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻറെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിവിധതലങ്ങളിൽ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 27/08/19 - ൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എം. പി-മാർ, എം. എൽ. എ-മാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരെ ചേർത്ത് ഒരു യോഗം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് ചേർന്നിരുന്നു. ടി യോഗത്തിൽ വച്ച് ബാക്കി വന്ന പാറ മാറ്റുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കാനും, റോഡ്, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി, എസ്. റ്റി. പി തുടങ്ങിയവ അടുത്ത മാർച്ചിന് മുൻപ് പൂർത്തീകരിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ട നിര്‍മ്മാണം നടന്നുവരുന്നത് പ്രകാരം 300 കിടക്കകളുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കുക വഴി 50 കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠന സൗകര്യമുണ്ടാക്കാനാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില്‍പെട്ട 750 തിലേറെ തസ്തികകൾ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 108 തസ്തികകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനകം സൃഷ്ടിക്ക പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ആശുപത്രി, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്, എന്നിവയുടെ രണ്ടാം ഭാഗവും,സ്റ്റാഫ് ക്വാര്‍ ട്ടേഴ്സ്, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ള ഹോസ്റ്റൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്, മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൾ കോളേജിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കായി സമര്‍ പ്പിച്ച 351.72 കോടിയുടെ വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഡി. പി. ആർ സര്‍ക്കാർ തലത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് കിഫ്ബിയിൽ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാരിൽ നിന്നും നൽകിയ ഭരണാനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായ ഹൈറ്റ്സ് വിശദമായ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ 01/10/2019 -ന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിലെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഡ്രോയിങ് പരിശോധിച്ച് ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിച്ച് ഹൈറ്റ്‌സിന് മടക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഡീറ്റൈൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹൈറ്റ്സ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 11.99 കോടി രൂപ കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പ്രവർ ത്തികൾക്കായി ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിനു പുറമേ അധിക തുക വേണ്ടിവന്നാൽ അതും കണ്ടെത്തി പണികൾ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് മെഡിക്കൽ കൗണ്‍സിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധനയും പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടി ആവശ്യമായ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നടത്തിയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകുന്നതിനു കഴിയുന്നതാണ്.


നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക
പേര്
അഭിപ്രായംപത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റ് ക്യാന്റീന്‍ പരിസരത്ത് കറിവേപ്പിന്‍ തോട്ടം ഒരുങ്ങുന്നു

പത്തനംതിട്ട: ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹകരണ ത്തോടെ പരിസ്ഥിതി സാമൂഹിക സംഘടനയും ദിശ(ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇന്റര്‍വെന്‍ഷന്‍ ഇന്‍സോഷ്യ ല്‍ ആന്റ് ഹെല്‍ത്ത് ആക്ഷന്‍) പത്തനംതിട്ടയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കളക്ടറേറ്റ് ക്യാന്റീന്‍ പരിസര...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ജീര്‍ണിച്ച കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉടമകള്‍ സ്വന്തം ചിലവില്‍ പൊളിച്ചു മാറ്റണം

അഴിയൂര്‍ : കാലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഭീഷണിയുയര്‍ത്തുന്ന കാലപ്പഴക്കംകൊണ്ട് ജീര്‍ണിച്ച കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉടമകള്‍ സ്വന്തം ചിലവില്‍ പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് അഴിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായ ത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങള്‍ അപകടത്തിന് കാരണമായാല്‍ കെ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ആരാധനാലയങ്ങളും മാളുകളും, റസ്റ്റോറൻറുകളും ഒമ്പതുമുതൽ നിയന്ത്രണവിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാം

തിരു: ആരാധനാലയങ്ങൾ, ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, റസ്റ്റോറൻറുകൾ, സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇളവുകൾ പൊതുവായി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ആരാധനാലയങ്ങളും റസ്റ്റോറൻറുകളും മാളുകളും ഹോട്ടലുകളും ജൂൺ 9 മുത...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 819 കേസുകള്‍; 919 അറസ്റ്റ്; പിടിച്ചെടുത്തത് 328 വാഹനങ്ങള്‍

തിരു : ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 819 പേര്‍ക്കെതി രെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 919 പേരാണ്. 328 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 3165 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ക്വാറന്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


പരിസ്ഥിതിദിനാചരണം: പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറിത്തൈകള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു

(ഫോട്ടോക്യാപ്ഷന്‍: പരിസ്ഥിതിദിനാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി ത്തൈകള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ (ഇടത്തുനിന്ന്) എ.ഡി.ജി.പി മനോജ് എബ്രഹാം, കിലെ ചെയര്‍മാന്‍ വി.ശിവന്‍കുട്ടി, മന്ത്രിമാരായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍, വി.എസ്.സുനില്‍ കു...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ജനമൈത്രി പോലീസ്: ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി പാലക്കാട് പോലീസിന്

(ഫോട്ടോക്യാപ്ഷന്‍: ജനമൈത്രി പോലീസിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ജില്ലയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പാലക്കാട് നാര്‍ക്കോട്ടിക് സെല്‍ ഡി.വൈ.എസ്.പി ബാബു.കെ.തോമസിനു സമ്മാനിക്കുന്നു) തിരു: ജനമൈത്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പച്ചക്കറിത്തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു

(ചിത്രം: നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിൽ മെഡി ക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ സാറ വർഗീസ് പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു) തിരു: ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വളപ്പിൽ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാ നായി പച്ചക്കറി...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


കടലറിവ് : വെബിനാർ

തിരു: അനന്ത വിസ്‌മയങ്ങളുടെ പറുദീസയായ കടലിനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ കുട്ടികൾക്കായി ആഗോള സമുദ്രദിനമായ ജൂൺ 8 ന് കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ അക്വാട്ടിക് ബയോളജി വിഭാ ഗവും സെന്റർ ഫോർ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ (സിസ്സ)യും കടലറിവ് എന്ന വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


എവറസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐ ടി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് ദി ഇയർ 2020 അംഗീകാരം യുഎസ്ടി ഗ്ലോബലിന്

തിരു : ലോകത്തെ മുൻനിര ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫൊർമേഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയായ യുഎസ്ടി ഗ്ലോബലിന് എവറസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പീക്ക് മാട്രിക്സ് ടോപ്പ് 20 ഐ ടി സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ 2020 അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. സ്ട്രാറ്റജിക് ഐ ടി, ബിസിനസ് സർവീസസ്, സോഴ്സിങ്ങ് എന്നി...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ഗൃഹൗഷധി സസ്യങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും: മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചര്‍

തിരു: ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഔഷധസസ്യ ബോര്‍ഡിന്റെ ഗൃഹൗ ഷധി സസ്യകിറ്റിന്റെ സംസ്ഥാനതല വിതരണം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഗാര്‍ഡന്‍ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ സുരേഷ്‌കുമാറിന് ആദ്യ കിറ്റ് നല്‍കിയാ ണ് വി...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


നിര്‍മാണ രംഗത്തെ മരത്തിന്‍റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് കനേഡിയന്‍ വുഡ് വെബിനാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു

തിരു: നിര്‍മാണ രംഗത്തെ മരത്തിന്‍റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് കനേഡിന്‍ വുഡ് ഇതാദ്യമായി വെബിനാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആര്‍ക്കിടെക്ടുകള്‍, നിര്‍മാതാക്കള്‍, കരാറുകാര്‍, ആതിഥേയ വ്യവ സായ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കിടയില്‍ നടത്തി വരുന്ന അവബോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങ ളുടെ തുടര...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ആരാധനാലയങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തുറക്കരുത്. ഐ.എം.എ

തിരു: ആരാധനാലയങ്ങളും മാളുകളും അതുപോലെ ആളുകള്‍ കൂട്ടംകൂടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളസ്ഥല ങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ തുറക്കരുതെന്ന് ഐ.എം.എ.ആവർത്തിച്ചു ആവശ്യപ്പെടുന്നു.ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാ പിച്ച് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ തുറന്ന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തത്രപ്പാടില്‍ ശക്തനായ ഒരു വൈ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ കിറ്റുകള്‍ നല്‍കി

വടകര : ആശ്രമങ്ങള്‍, മഠങ്ങള്‍, വൃദ്ധ സദനങ്ങള്‍, അഗതി മന്ദിരങ്ങള്‍ എന്നിവക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സൗജന്യഭക്ഷ്യ ധാന്യ കിറ്റ് നല്‍കുന്ന പരിപാടിയില്‍ വടകരയിലെ സിദ്ധ സമാജത്തിലെ അന്തേ വാസികള്‍ക്ക് 50 സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ കിറ്റുകള്‍ നല്‍കി. വടകരയിലെ സിദ്ധാശ്രമത്തില്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഒരുകോടി ഒൻപതു ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ നടും

തിരു: ഈ വർഷം ഒരുകോടി ഒൻപതു ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടാണ് നാം പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ജൂൺ അഞ്ചിന് 81 ലക്ഷം തൈ കൾ നടും. ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ 27 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 28 ലക്ഷം തൈകൾ നടും. ഭൂമി ക്ക് കുടചൂടാൻ ഒരുകോടി മരങ്ങൾ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


12-ാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ആംപിയര്‍ ഇലക്ട്രിക്ക് വെഹിക്ക്ള്‍സ്

കൊച്ചി: ഗ്രീവ്‌സ് കോട്ടന്റെ വൈദ്യുതി വാഹന വിഭാഗമായ ആംപിയര്‍ ഇല ക്ട്രിക് വെഹിക്ക്ള്‍സ് 12-ാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ വമ്പിച്ച ഓഫറുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആംപിയര്‍ ഇ-സ്‌കൂട്ടര്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ 5000 രൂപ വരെ കിഴിവും മറ്റ് പല ആനു കൂല്യങ്ങളുമാണ് കമ്പനി നല്‍കുന്നത്. ഹൈസ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക

Copyright 2018 Pothujanam Publications. All rights reserved.